Otevřít menu
komíny
úvod  -  výběr komínu  -  oprava komínu

Rekonstrukce komínů


Vložkování komínů

Vložkování komínu je postup opravy komínu. Celý postup tedy spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Nerezová vložka se spouští ústím komínu dolů. Pokud to vnitřní rozměr komínu dovolí, je vhodné na vložku nasadit izolační skořepinu. Ta zajistí stabilní teplotu spalin. Vložkování se provádí jak pevnou vložkou, tl.plechu 0,6-1mm, tak flexibilní hadicí. Pro realizaci vložkováním můžete použít systém Nerezo 1V.

Opravy nadstřešních částí

Oprava spočívá v tom, že stávající nadstřešní část demontujeme a použijeme systémové přechodové prvky pro její opravu. Pro tento způsob a pokud rozměrově vyhovuje, můžeme použít jednotlivé díly stavebnicového systému Komíny CZ. Jedná se o systém z tvárnic, prstenců. Pro atypická řešení nabízíme systémy pro plynulý přechod z dříve používaných čtvercových průřezů komínu na kruhový. Pokud komín rozměrově nevyhovuje, je možné použít speciální čtvercové vložky. Použití systému: Renovo.

Oprava komínu vyzděním

V případě, že ani jedna z variant nevyhovuje, nabízíme i zdící materiály - lícové cihly. Je také možné použít naše kvalitní šamotové cihly. Cihly nabízíme včetně speciálních spojovacích tmelů.

nahoru