Otevřít menu
komíny
úvod  -  rekonstrukce komínu  -  frézování komínů

Frézování komínů


vložkování komínů

Frézování je pracovní postup, při kterém se obvykle zvětšuje požadovaný průměr pro aplikaci nerezové vložky. Vložka může být jak pevná, tak flexibilní. Použití flexibilní je nejčastěji za situace, kdy komín není zcela svislý. V každém případě bych na tomto místě jistě zmínil jednu důležitou a zásadní věc. Pokud je to jen možné, vždy zvažte možnost zbourání starého komínu a výstavbu nového. Pokud frézujeme a vložkujeme, vždy opravujeme starý komín, který i po vyvložkování nemá užitné parametry, životnost a technické vlastnosti stejné s komínem novým. Cenově kvalitním a technicky zajímavým řešením je rekonstrukce nadstřešní části za použití našeho patentovaného systému Renovo.

Frézovaný komín není izolovaný, nerezová vložka má zhruba 2x menší životnost, než keramická vložka. Přitom celkové náklady za frézování a vložkování jsou shodné. Při frézování je obdobné riziko znečištění stavby jako při bourání starého komínu.

Postup frézování

Montážník spustí frézu i s přípojnými hadicemi hydrauliky ze střechy na dno komínového průduchu a rotující zařízení pomalu táhne vzhůru k ústí komína. Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor malého kovového válečku do vysokých otáček. Na válečku jsou řetízky z tvrzené oceli, kterých délka určuje průměr frézovaného komínového průduchu. Když poslední články řetízků odstředivou sílou narážejí do komínového zdiva, drtí je a brousí na jemný prach. Vyfrézovaný komín se vyčistí a zkontroluje se statika stávajícího pláště. Případné uvolněné cihly se musí zpět dozdít. Komín se musí vyčistit a instaluje se nerezová vložka. V místě připojení spotřebiče a čistícího otvoru se vybourá stávající zdivo, osadí se potřebné tvarovky, včetně začištění zdiva.

V případě, že máte zájem o vložkování komínu, neváhejte nás kontaktovat.

frézování komínů komíny frézování
nahoru