Otevřít menu
komíny
úvod  -  komínové systémy  -  komínový systém TURBO
komín topení plynem

Komín Turbo® pro bytové domy


Komínový systém TURBO je určen pro odvod spalin od spotřebičů s přetlakovým režimem odvodu spalin. Jeho použití je vhodné zejména pro kondenzační a turbo kotle s maximální výstupní teplotou spalin 200°C.

Popis systému TURBO®

Vnitřní osazená vložka zajišťuje odtah spalin od spotřebiče. Prostor mezi tvárnicí a vložkou slouží k přívodu vzduchu připojeného spotřebiče. V místě vstupu do komínu je osazena speciální těsná manžeta, která umožní připojení odtahu spalin a zárověn přívod vzduchu. V patě komínu je osazena kondenzační jímka pro odvoz kondenzátu. Ve spodní části je také přetlakový sifon.

Skladba systému

Samotný odtah spalin je zajištěn speciální komínovou vložkou, která je vysoce odolná proti spalinám, má takřka neomezenou životnost a velmi nízkou nasákavost a je odolná a zkoušená na tlak 200 Pa. Spalinová cesta je v komíně vystředěna pomocí distanční vystřeďovací objímky.

Komín pro bytové domy Komíny pro bytové domy

Technické údaje


Komínové systémy TURBO® jsou dodávány v těchto průměrech:

»  100 mm
»  140 mm
»  200 mm

zatřídění dle EN:
- EN 13063-2+A1:2005 T200 P1 W2 O00

Technická data

Rozměr tvárnice v mm:

Tepelný odpor:

0 m²K/W

Vzdálenost od hořlavých materiálů v mm:

0

Teplotní třída v °C :

T 120

Komín pro BD
komín pro bytový dům
nahoru