Otevřít menu
komíny
úvod  -  blog  -  Stavba komínu svépomocí

Stavba komínu svépomocí


25.06.2019

Při montáži svépomocí je vhodné stavbu provádět dle montážního návodu, který obdržíte s dodávkou komínové sestavy. Pomocí návodu postupnými kroky realizujete stavbu. Je také vhodné si prohlédnout naše video návody: Montáž komína návod

Při tomto způsobu výstavby poskytujeme plnou záruku za předpokladu, že je dodržen montážní návod a použijí se všechny originální prvky stavebnice a dopojovací prvky, při splnění technických podmínek, které také obdržíte s dodávkou komínu. Je také nutné komín pravidelně kontrolovat.

stavba komína svépomocí

Příprava před stavbou

 1. Příprava dostatečně únosného základu s hydroizolací. Při osazení uvnitř stavby pod komínové těleso připravíme základ o půdorysném rozměru minimálně 500x500 mm u jednoprůduchového komínu a 500x1000 mm u dvouprůduchového komínu. Hloubku základu doporučujeme konzultovat se stavebním dozorem s ohledem na místní podmínky. Základ je ve výšce konečné úpravy podlahy v místě podlaží, kde bude komín založen. V případě montáže vně stavby mohou být požadavky na základ větší.

  založení komína
 2. Pod nerezový komín se základ nemusí realizovat.
 3. Průchod skrz stropní nehořlavou konstrukci zajistit odstupové vzdálenosti. V nehořlavém stropě by se měl připravit otvor s odstupy min. 30mm.
 4. Průchod skrz střešní nebo hořlavou konstrukci zajistit odstupové vzdálenosti. Odstupy od hořlavé konstrukce min.50mm.
 5. Všechny prostupy musí být ve svislém směru v jedné rovině. Je dobré dopředu umístění ve stavbě proměřit olovnicí.
 6. Předpokladem úspěšné stavby komínu je existence stropní konstrukce a střešní konstrukce. U střešní konstrukce musí být přítomnost minimálně nosných trámů střešní konstrukce. Trámy je třeba mít kvůli zavětrování komínu po dobu tuhnutí spojovacích tmelů.
 7. Pro průchody zdmi, příčkami, napojení folií použít bezpečná a systémová řešení. montáž komínů
 8. Rozmyslet si, kde bude umístěn vývod dvířka, mřížka tak, aby tyto otvory nebyly třeba později zastavěny nábytkem. Výšku vývodu řešte dle typu připojeného spotřebiče, požadavku na připojovací prvky a délky jednotlivých prvků.  Je také nutné zajistit čištění komínu z ústí při výšce nad 6m od dvířek. Při větší výšce musíte kominíkovi umožnit vstup na střechu (střešní výlez, stoupací plošina u komínu). Pokud tento průlez nebudete realizovat, je možné v podkrovní části komínu osadit další dvířka. Pouze musíte dát pozor, aby dvířka byla osazena min. 600 a max. 1200mm od úrovně podlahové plochy.
 9. Vzniklý prostor mezi komínovým tělesem a stropní konstrukcí musí být po montáži vyplněn dilatačně nehořlavou, kamennou izolací.
 

Účinná výška komínu

Osové výšky kouřovodu - keramický komín vývod 90°
Zakládací jímka (1) má výšku 90 mm. Osazením dvířkové tvarovky (2) se tato tvarovka zapustí do patky 22 mm. Dvířková tvarovka má výšku 660 mm. Poté se osadí tvarovka pro připojení spotřebiče se shodnou výškou. Další možné výšky jsou vždy součtem této sestavy tvarovek + výška rovné vložky s tmelem 330 mm. S výškou je možné pohybovat směrem vzhůru podbetonováním zakládací jímky ve tvárnici.

NEJMENŠÍ OSOVÁ VÝŠKA JE TEDY 1055 mm.

Účinnou výškou komínu se rozumí výška od osy tvarovky pro připojení spotřebiče po ústí komínu.

účinná výška komína

Minimální účinná výška komínu na tuhá paliva je 5m. Pokud se výpočtem prokáže, že pro konkrétní spotřebič stačí menší výška, může být komín i kratší.

 

Stavba komínu na klíč

montáž komínů

Naše společnost nabízí komplexní dodání komínu na klíč. Máte tedy jistotu, že Vám jeden dodavatel a výrobce zajistí vše. Komíny vyvíjíme, většinu dílů si sami vyrábíme, nebo nakupujeme pouze u českých výrobců a v Německu. Nabízíme reálné záruky a odbornost.

 • Montujeme kdekoliv po ČR.
 • Cena za montáž celého komínu jednoprůduchového 4490 Kč bez DPH, platná do výšky 8m.
 • Cena za montáž celého komínu jednoprůduchového nerez 4490 Kč bez DPH, platná do výšky 8m.
 • Cena za montáž celého komínu dvouprůduchového 8980 Kč bez DPH, platná do výšky 8m.
 • K montáži se připočítává doprava montážníků 7,-/km obousměrně, dvouprůduch 2x cesta.
 • Záruka na komín 30 let a na montážní práce 2 roky.
 • Celá zakázka se účtuje se sníženou sazbou DPH 15%.


Nárok na sníženou sazbu DPH ve výši 15% platí, pokud stavba splňuje podmínky stanovené v §48a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

 

Nabízíme v rámci servisu naší společnosti:

komín na klíč

 1. Posouzení parametrů komínu dle projektové dokumentace.
 2. Návrh optimálního průměru a výšky s ohledem na připojený spotřebič a umístění ve stavbě.
 3. Návrh výkonu doplňkového spotřebiče (krbová kamna, vložka).
 4. Výběr cenově optimálního systému.
 5. Odborné poradenství.
 6. Provedení výpočtu spalinové cesty.
 7. Dodání a odborná montáž komínu.
 8. Dopojení a dodání spotřebiče (kamen).
 9. Ke komínům nabízíme doživotní servis.

servis komínů zdarma

Naše společnost Vám garantuje, že v případě jakéhokoliv problému s našimi komíny zajistíme:

 • Neprodleně Vás navštívíme
 • Posoudíme Váš problém
 • Navrhneme řešení

Tato služba je bezplatná a platí NEOMEZENĚ.
Jedinou podmínkou je stavba komínu dle návodu, za použití všech originálních prvků, revize komínu před zahájením provozu a pravidelné, zákonné kontroly komínů.

Nyní nabízíme akční cenu montáže po celé ČR za velice zajímavé a nízké ceny. Pro montáž je třeba zajistit pouze nezbytnou stavební připravenost:

 • základ pod komín
 • průchod přes strop a střechu

Vše ostatní, tedy lešení, přesun materiálu, úklid po montáži je v naší režii.

nerezový komín

Naše komínové systémy jsou každoročně přezkušovány odbornou zkušebnou Technickým a zkušebním ústavem stavebním TAZÚS. Ten zajistí, že kvalita našich komínu je neměnná na rozdíl od drtivé většiny „výrobců“, tedy pouhých prodejců, kteří mnohdy komínům a jejich poměrně složité a komplexní problematice nerozumí.

Na českém trhu působíme 23 let. Pokud potřebujete poradit, navrhnout řešení, kontaktujte nás.

< všechny články blogu

nahoru