Otevřít menu
komíny
úvod  -  blog  -  Komínové sestavy

Komínové sestavy


14.05.2019

Komínové sestavy jsou složeny z jednotlivých prvků, které tvoří kompletní stavební prvek pro bezpečný odvod spalin z Vašeho domu.

U komínových sestav řešíme následující:

 1. Počet průduchů
 2. Připojený spotřebič
 3. Materiál spalinové cesty
 4. Typ paliva
 5. Užitná hodnota/design/dispozice
 

Ad.1 Počet průduchů

V naší nabídce naleznete komínové sestavy jednoprůduchové, dvouprůduchové a více průduchové. Jednoprůduchový komín slouží nejčastěji pro odtah spalin od jednoho spotřebiče. V ojedinělých případech a po konzultaci s revizním technikem je možné zapojit spotřebiče dva.

Dvouprůduchové komíny slouží k odtahu spalin od 2 spotřebičů, přičemž kombinace průměrů může být různá. Různé mohou být i materiály spalinové cesty (např. kombinace spotřebiče na tuhá paliva a kondenzačního kotle.

Více průduchové komíny jsou tvořeny kombinací výše zmíněných, nebo se jedná o ojedinělé technické řešení systému Vario. Tento systém je výhodný svým rozměrem a šíří použití.

komínový průduch 2 komínové průduchy komínové průduchy
 

Ad.2 Připojený spotřebič

Dle připojeného spotřebiče vybíráme použitý komínový systém. V naší nabídce naleznete devět základních systémových řešení. Jsme přesvědčeni, že každý spotřebič potřebuje individuální řešení, tudíž systém „šitý“ na míru. U připojeného spotřebiče se zaměřujeme na jeho bezpečné připojení ke komínu systémovými dopojovacími prvky, kvalitními kouřovody. Posuzujeme potřebnou účinnou výška (výška od vstupu spotřebiče do komínu po ústí komínu). Požadované parametry se ověřují pomocí výpočtu spalinové cesty.

 

Ad.3 Materiál spalinové cesty

se rozlišuje na tyto základní druhy:

 1. keramická komínová vložka

  Keramické vložky

  Keramická vložka je tradičním materiálem používaným v komínových systémech. Vyznačují se odolností proti teplotám a teplotním změnám, prakticky neomezenou životností, odolností proti spalinám hoření a kyselým kondenzátům. Mezi jejich vlastnosti patří také nízká plynopropustnost a vodopropustnost, vysoká rozměrová přesnost. Tenká stěna pouhých 15mm garantuje optimální fungování a udržení teploty spalin. Keramické komínové vložky zaručují bezpečný odvod spalin a kondenzátu, dobrý tah komína a nenáročnou údržbu. Jsou vhodné do všech komínových systémů.

 2. izostatická komínová vložka

  Izostatické vložky

  Izostatická vložka má odlišnou výrobní technologii, kdy se výchozí surovina lisuje pod velkým tlakem. Výhodou je vyšší přesnost a délka jednotlivých vložek. Navíc jsou jednotlivé vložky opatřeny hrdlem pro snadnější osazení. Vložky jsou také univerzální i pro mokrý provoz. Tl. izostatické vložky je 6-8mm. Vyznačují se téměř nulovou nasákavost, vysokou těsností, odolností vůči požáru sazí a teplotním šokům i přímému působení plamene. Izostatické lisované vložky jsou odolné i pro nízké teploty moderních spotřebičů.

 3. nerezová komínová vložka

  Nerezové vložky

  Nerezová vložka je vhodná zvláště pro komíny s nepravidelným provozem. Dokáží se velmi rychle zahřát a také snížit teplotu, což se velmi často používá pro odtah spalin pro kachlová kamna. Hlavním použitím nerezové vložky jsou však rekonstrukce komínů, kde se vyznačuje velmi jednoduchou montáží, snadnou manipulací, pohodlnou úpravou délky.

 4. plastová komínová vložka

  Plastové vložky

  Použití plastových polypropylenových (PP) vložek se v poslední době začíná zvyšovat díky nástupu moderních kondenzačních kotlů. Ty se vyznačují velmi nízkou teplotou spalin (60-80 °C), použití PP je tedy ideální. Navíc je výrobní technologie PP vložek levná, tudíž i výsledná cena je velmi nízká. Další výhodou je i velmi snadná montáž systémem zasunutí hrdlových dílů do sebe. Díly jsou také opatřeny těsněním až do nejvyššího možného tlaku 5000 Pa.

 

Ad.4 Typ paliva

U typu paliva řešíme základní typy:

 • Tuhá paliva (dřevo, uhlí, pelety)
  topení na dřevo topení na uhlí topení na pelety
 • Kapalná paliva (olej)
  topení na olej
 • Plynná paliva (plyn)
  topení na plyn

Zde opět dle typu paliva a připojeného spotřebiče vybíráme vhodný komínový systém pro zajištění správného fungování celé otopné soustavy.

 

Ad.5 Užitná hodnota/design/dispozice

Zde se rozhodujeme o finální podobě komínu, jeho vzhledu, umístění ve stavbě.

U stavebnicových komínů je nutné počítat s požadavkem na vybudování základu. Dále musíme řešit podobu nadstřešní části a povrchovou úpravu celého komínu. S přihlédnutím na rozměry komínu řešíme samotnou dispozici ve stavbě a dodržení požadovaných odstupových vzdáleností od konstrukcí.

Nerezové komíny základ nepotřebují. Mají také zajištěnou povrchovou úpravu, kterou je kromě základní lesklé verze možné řešit v barevných odstínech i materiálech. Jeho stavba je tedy nejjednodušší.

obložený komín nerezový komín

< všechny články blogu

nahoru